header
 

Nieuws

Nieuwe sponsor!
Hipica Al is het hartje zomer en wordt Nederland getrakteerd op prachtig weer, de vereniging Working Equitation Holland staat niet stil. Zo staan er nog een aantal leuke 1-ster wedstrijden op de agenda en zijn de voorbereidingen voor het Nederlands Kampioenschap 2018 al voorzichtig begonnen. Het bestuur is dan ook enorm verheugd een nieuwe samenwerking aan u bekend te maken: met Patricia Bliek van Hipica te Aalsmeer. Zowel een reguliere winkel als online winkel voor nagenoeg alles op het gebied van hoofdstellen, zadels, halsters en noem maar op, met de nadruk op Spaans en Portugees. U begrijpt dat zij daarom bijzonder goed bij de WE-sport en Working Equitation Holland past. Bij deze welkom, wij kijken uit naar een mooie en langdurige samenwerking. www.hipica.nl

Over dit bericht ontstond veel commotie, lees hier de speciale editie van onze nieuwsbrief hierover.


ALV 14 juni 2018
Donderdag 14 juni was de Algemene ledenvergadering 2018, ondanks de verwachtte lage opkomst ons inziens een zeer constructieve en prettige avond. Er is veel gezegd, veel besproken. Kritische vragen beantwoord, mooie ideeën uitgewerkt. Hieronder een heel korte greep uit de meest belangrijke zaken:

De kascontrolecommissie heeft de algemene ledenvergadering geadviseerd het bestuur decharge te verlenen over de financiële jaren 2016 en 2017. Een grote verademing, daar er veel tijd en energie in is gestoken alles op orde te krijgen. Waarvoor onze dank.
Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Beiden met een ruime meerderheid van stemmen voor. Annefleur zal zoals verwacht het penningmeesterschap op haar nemen. Ronald zal zich vooral inspannen voor de dagelijkse, praktische zaken en zal op veel evenementen (een) aanspreekpunt van het bestuur worden.
Er kwam een duidelijk signaal dat er meer vrijwilligers nodig zijn voor wedstrijden en andere evenementen, dus bij deze nogmaals een oproep: Bent u of kent u iemand die letterlijk de handen wel eens uit de mouwen wilt steken op onder andere WE(H) wedstrijden, dan houden wij ons aanbevolen. De mogelijkheden zijn legio. We zijn flexibel in zowel tijd(sduur) als type hulp.
Er is ook over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gesproken, de leden zijn zich bewust van de ernst, maar spraken ook het overdreven karakter van de nieuwe wet uit.
En last but not least er zijn diverse ideeën naar voren gebracht om de komende 12 maanden de WE sport en de WEH actief te promoten.

Al met al weer een enorme positieve boost voor de vereniging!


WK-team!
Working Equitation Holland feliciteert de ruiters welke geselecteerd zijn door bondscoach Eugen Kuni met hun plaats in het team dat Nederland zal vertegenwoordigen op het WK 2018. De teamleden zijn: teamcaptain en tweevoudig Nederlands Kampioen Ton Duivenvoorden, de speedspecialiste Danielle Fiene en de dressuurspecialist en nieuwkomer in Working Equitation Chris Epskamp. Op 29 april heeft Henri Jacobsen bij een last minute toegevoegde kwalificatiewedstrijd ook zijn scores behaald, team Holland gaat dus alsnog met 4 teamleden naar het WK! Wij wensen team Holland veel succes!!
WK team
Lees ook het artikel in de Hoefslag. Artikel over toevoeging van Henri Jacobsen.

Lees de terugblik op het WK hier.


Nieuwe proeven en regels m.b.t. optoming per 1 april 2018
Zoals eerder aangekondigd in onze meest recente nieuwsbrief, krijgen we in 2018 nieuwe dressuurproeven voor Working Equitation Holland wedstrijden. Tijdens the Dutch Amazone Cup zijn de nieuwe proeven gedemonstreerd en inmiddels hebben onze juryleden met behulp van onze kaderruiters en natuurlijk Eugen Kuni, zich ook kunnen familiariseren met de nieuwe proeven. Om die reden bij deze de officiële datum voor de ingang van deze nieuwe dressuurproeven: 1 april 2018.

M.a.w., vanaf 1 april 2018 gelden voor alle onder auspiciën van Working Equitation Holland georganiseerde wedstrijden de nieuwe dressuurproeven! Ook geldt vanaf 1 april 2018 het hoofdstuk optoming uit het regelboek versie 2018-1! (vooralsnog alleen dit hoofdstuk).

Aangezien de nieuwe proeven over het algemeen als pittiger beschouwd mogen worden is besloten de regels voor de optoming vervroegd aan te passen, om zo respectvolle en diervriendelijke omgang/hulpen te stimuleren. Zowel de proeven, als het hoofdstuk optoming zijn hier terug te vinden.

Video's van de nieuwe proeven met uitleg van de jury worden nog gemaakt, hopelijk zijn deze voor 1 april klaar. Zodra dat het geval is berichten wij daarover op onze website en facebook-pagina.

Wij wensen alle ruiters veel succes en plezier met de nieuwe proeven.


Lees hier de nieuwsitems uit 2017