header
 

Officials Working Equitation Holland

de geslaagde juryleden - dec2018 De volgende personen hebben de jurycursus met goed gevolg afgelegd en mogen wedstrijden jureren in de achter hun naam genoemde klasses.

Naam klasse
Nicole Kramer (Duitsland) Introductie, WE1, WE2, WE3 en WE4
Monique Pot Introductie, WE1, WE2, WE3 en WE4
Annefleur van der Kuip Introductie, WE1, WE2, WE3 en WE4
Eugen Kuni (Duitsland) Introductie, WE1, WE2, WE3 en WE4
Arie de Best Introductie, WE1 en WE2
Liesbeth Milan (België) Introductie, WE1 en WE2
Michael Sund (Duitsland) Introductie, WE1 en WE2
Lisanne Thomas Introductie en WE1
Karin van der Sluis Smits Introductie en WE1
Linda Eijkelboom Introductie en WE1
Gemma Nienhuis Introductie en WE1
Dave Erkamp Introductie en WE1
Henri Jacobsen Introductie en WE1
Corina van Driel Introductie
Carolien van Voorden Introductie
Ann Kathrin Franke (Duitsland) Introductie

Paddockofficers
Hillie Grit
Monique Pot
Annefleur van der Kuip
Arie de Best
Ina Louwrink
Liesbeth Milan
Dave Erkamp
Henri Jacobsen

Lisanne Thomas
Karin van der Sluis Smits
Linda Eijkelboom
Corina van Driel
Carolien van Voorden
Gemma Nienhuis
Ann Kathrin Franke
Eugen Kuni
Michael Sund


Hieronder volgt een uitleg over de jurywerkgroep en haar werkzaamheden, en over wat de taak paddockofficer inhoudt.

Jurywerkgroep
Jureren en dus juryleden zijn van onschatbaar belang tijdens wedstrijden. Ons doel is om 6-8 wedstrijden per jaar te organiseren, daarom is het belangrijk dat er voldoende juryleden zijn.
Voor het bestuur is ondoenlijk ook alle jurygerelateerde taken op zich te nemen, los van de kennis van zaken, of beter, het ontbreken daarvan.

Om die redenen heeft het bestuur ervoor gekozen een jurywerkgroep aan te stellen. Er wordt o.a. gewerkt aan het uitschrijven van diverse officialzaken voor wedstrijden en er is een begin gemaakt met de nieuwe proeven voor 2018. Een andere grote verantwoordelijkheid van de werkgroep is opleiding. Inmiddels telt de vereniging meer dan 10 (aspirant)juryleden in verschillende stadia van hun opleiding.

De opleiding tot (in eerste instantie) nationaal jurylid bestaat uit diverse facetten, van meekijken met internationale (WAWE) juryleden en schrijven tijdens (inter)nationale wedstrijden, tot zelf jureren. Maar de basis ligt bij de (jaarlijkse) cursus. Deze cursus staat onder de zeer deskundige leiding van Charlotta Ingvarsdotter uit Zweden. We zijn enorm blij dat zij zich voor drie jaar aan onze vereniging heeft gecommitteerd voor dit opleidingstraject. (De volgende cursus staat gepland in 2018.)

Mensen die overwegen in te stappen in dit traject, of mensen die twijfelen over wat het inhoudt, dan wel of het wat voor ze is, zijn van harte uitgenodigd zich te melden bij Monique Pot middels onderstaand e-mailadres.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om op wedstrijden al mee te kijken met de jury (in opleiding). Werkzaamheden zullen dan hoofdzakelijk bestaan uit het meelopen met een jury en/of het schrijven bij de jury tijdens de proeven. Op deze manier kan men zich een realistisch beeld vormen van deze erefunctie.

De jurywerkgroep is ook hét aanspreekpunt voor leden en/of ruiters met alle vragen op het gebied van regels en protocol bij wedstrijden. Ook zullen zij regelmatig een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief.

De jurywerkgroep staat in principe onder leiding van Monique Pot. Zij is binnen het bestuur ook de verantwoordelijke voor deze groep.
Je kunt al je vragen aan de juryleden of jurywerkgroep over alle dingen die te maken hebben met jureren, regelboek, etc. stellen via het mailadres jury [at] workingequitationholland [dot] nl.

Paddockofficer
Waarom is er een paddockofficer?
Op alle wedstrijden is er een paddockofficer aanwezig om te controleren of de regels zoals deze in het regelboek staan worden nageleefd. Deze regels zorgen ervoor dat de wedstrijd soepel verloopt en dat eenieder weet wat wel en niet toegestaan is en wat er van eenieder verwacht wordt. Het allerbelangrijkste aandachtspunt vanuit Working Equitation Holland is eerlijke sport en paardenwelzijn!

Om dat te garanderen tijdens de wedstrijden zal er altijd een paddockofficer aanwezig zijn in de (directe omgeving van de) losrijbaan. Deze controleert of het regelboek wordt nageleefd (denk aan de optoming: bitten, losse neusriemen etc.), controleert of het paard verwondingen heeft en of iedereen op het inrijterrein zich sportief gedraagt. Daarnaast is de paddockofficer er natuurlijk ook voor een kalmerend of opbeurend schouderklopje en voor eenieder die vragen heeft.

Wat doet een paddockofficer?
De belangrijkste taak van de paddockofficer is het controleren van combinaties voor het betreden van de wedstijdring en bij het verlaten van de ring. Hierbij wordt vooral gekeken naar het harnachement en eventuele verwondingen. In de Working Equitation is er een zero tolerance als het gaat om open verwondingen. Dit kan onder andere zijn door een spoor of bit, maar ook als het paard per ongeluk op zijn tong heeft gebeten. In alle gevallen zal de combinatie gediskwalificeerd worden.
De paddockofficer staat in contact met de hoofdjury, en kan bij ongeregeldheden de hoofdjury vragen om de wedstrijd stil te leggen, en waar nodig een combinatie te diskwalificeren.

Waar vind ik de paddockofficer?
Bij de ingang van het inrijterrein of bij de ingang van de wedstrijdbak.

Wie is er paddockofficer?
Een paddockofficer is een jurylid of een jurylid i.o. Als dit niet het geval is noemen wij de persoon die bij de ring staat een ringmeester. Je kunt een paddockofficer dus zien als een extra jurylid.
Wanneer het wedstrijdterrein dusdanig groot is dat de paddockofficer niet in één oogopslag alles kan overzien kan de keuze gemaakt worden om ook een ringmeester aan te stellen.
In dat geval zal de paddockofficer de controles voor en na de proef uitvoeren, en de ringmeester toezicht houden op het inrijterrein.

Wat kan ik als ruiter doen?
Het is voor iedereen fijn om op plezierige wijze je werk te doen. Daarnaast willen we een veilige en paardvriendelijke wedstrijd. Het doel van de paddockofficer is zeker niet om je uit je concentratie te halen, en om dat voor te zijn kun je jezelf melden bij de paddockofficer bij het ingaan van de ring.
De controles voor en na de proef zijn verplicht, het is ook je eigen verantwoordelijkheid dat dit gedaan kan worden.
Zo zorgen we met elkaar voor mooie, vlot lopende en vooral eerlijke wedstrijden.