header
 

Organiseren 1-ster wedstrijd

De 1-ster wedstrijden zijn met name bedoeld voor leden en niet-leden die graag kennis willen maken met Working Equitation. Binnen deze wedstrijden zal de focus liggen op kennismaking, enthousiasme, leermomenten en ervaring opdoen. Deze wedstrijden zijn voornamelijk geschikt voor de Introductieklasse en WE1. Voor de organisatie bestaat er enige vrijheid voor het organiseren van 1-ster wedstrijden Introductieklasse & WE1).

  • De dressuur dient te worden gereden aan de hand van de proeven zoals vermeld in het regelboek.
  • Het is aan te bevelen geen hindernissen in de stijltrail op te nemen die alleen geschikt zijn voor een hogere klasse (zie Regelboek).

Uiteraard kunnen deze 1-ster wedstrijden ook de rubrieken WE2, WE3 en WE4 opnemen in hun wedstrijdschema. Hiervoor geldt echter wel dat de vrijheid zoals hiervoor genoemd wat betreft de hindernissen binnen de stijl- en speedtrail, niet van kracht zal zijn. In de klassen WE2, WE3 en WE4 dienen de minimale eisen gesteld aan de stijltrail en speedtrail te worden opgevolgd zoals aangegeven in het regelboek van WEH.
De behaalde percentages in de diverse gereden onderdelen tellen niet mee voor een eventueel winst-/verliespuntensysteem, highpoints en/of kaderscores.

Aanvraagtermijn:
De wedstrijdorganisatie dient tenminste zes weken voor de wedstrijd bij Working Equitation Holland goedkeuring te vragen door het indienen van het wedstrijdprogramma. Wedstrijdprogramma's dienen te worden gezonden naar wedstrijdsecretariaat [at] workingequitationholland [dot] nl.

Goedkeuring en promotie:
Bij goedkeuring door Working Equitation Holland zal WEH de wedstrijd op de website en facebookpagina promoten, in de wedstrijdkalender opnemen en de organisatie voorzien van het regelboek, protocollen en indien gewenst voorbeelden van trailparcoursen.

Afdracht:
Organisaties dragen een kleine vergoeding van € 2,50 per deelnemer af.

Juryleden:
Aanwezigheid van Working Equitation juryleden is verplicht. De 1-ster wedstrijden dienen te worden beoordeeld door een op deze lijst vermeld Working Equitation jurylid.

Verzekeringen:
Voor het organiseren van wedstrijden dient er een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor iedere deelnemer te zijn afgesloten door de organiserende partij. Working Equitation Holland kan vragen om dit verzekeringsbewijs te overleggen.

Aansprakelijkheid:
Working Equitation Holland draagt voor een wedstrijd, show of evenement, georganiseerd onder auspiciën van Working Equitation Holland, geen juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de wedstrijdorganisatie, de deelnemers of derden.

Controleur Working Equitation Holland:
Een controleur van Working Equitation Holland bezoekt onaangekondigd WEH-wedstrijden. Hierbij kunnen controles worden uitgevoerd op de identiteit van het paard, de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten (o.a. protocollen, regelboek, trail- en speedtrailparcoursen, verzekeringsbewijs, bewijs goedkeuring WEH voor organiseren wedstrijd), en of hierin de gevraagde gegevens volgens de bepalingen van het regelboek zijn opgenomen. De functie van WEH-controleur kan niet worden gecombineerd met enige andere (official)functie tijdens eenzelfde wedstrijd.