header
 

Organiseren 2-ster wedstrijd

De 2-sterren wedstrijden zijn eveneens bedoeld voor leden en niet-leden die graag kennis willen maken met Working Equitation, maar ook voor de leden die in een hogere klasse actief zijn en/of deel willen nemen voor het winst-/verliespuntensysteem, high points en/of kaderscores. Deze wedstrijden zijn uit te schrijven voor alle klasses binnen de Working Equitation, hetgeen concreet betekent Introductieklasse, WE1, WE2, WE3 en WE4.

Bij deze 2-sterren wedstrijden dient het regelboek van WEH gevolgd te worden. Juryleden voor deze wedstrijden zijn volledig opgeleide nationale- en internationale juryleden welke op de WAWE-jurylijst staan vermeld.

Scores winst-/verliespunten/kaderscores:
Voor deelnemers aan deze 2-sterren wedstrijden geldt dat de gereden percentages in de rubrieken en onderdelen meetellen voor een eventueel winst-/verliespuntensysteem, highpoints en/of te rijden kaderscores. De scores van alle deelnemers dienen door de organisatie zelf binnen 5 werkdagen aan Working Equitation Holland te worden doorgegeven via wedstrijdsecretariaat [at] workingequitationholland [dot] nl. Dit overzicht dient te worden voorzien van een handtekening van zowel de aanwezige juryleden als de organisator. De scores worden door Working Equitation Holland verwerkt. Working Equitation Holland zal steekproefsgewijs controles uitvoeren op de door de organisatie ingezonden overzichten.

Aanvraagtermijn:
De wedstrijdorganisatie dient tenminste zes weken voor de wedstrijd bij Working Equitation Holland goedkeuring te vragen door het indienen van het wedstrijdprogramma. Wedstrijdprogramma's dienen te worden gezonden naar wedstrijdsecretariaat [at] workingequitationholland [dot] nl.

Goedkeuring en promotie:
Na goedkeuring door Working Equitation Holland zal WEH de wedstrijd op de website en facebook-pagina promoten, in de wedstrijdkalender opnemen en de organisatie voorzien van het regelboek, protocollen en indien gewenst voorbeelden van trailparcoursen. Daarnaast worden de scores van de leden verwerkt in de systemen van Working Equitation Holland.

Afdracht:
Bijdrage voor de wedstrijdorganisatie is per deelnemer € 5,- welke betaald dient te worden aan Working Equitation Holland.

Juryleden:
Aanwezigheid van Working Equitation juryleden is verplicht. De 2-sterren wedstrijden dienen te worden beoordeeld door speciaal hiervoor opgeleide Working Equitation juryleden. Deze zijn te vinden op de WAWE-jurylijst.

Verzekeringen:
Voor het organiseren van wedstrijden dient er een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor iedere deelnemer te zijn afgesloten door de organiserende partij. Working Equitation Holland kan vragen om dit verzekeringsbewijs te overleggen.

Aansprakelijkheid:
Working Equitation Holland draagt voor een wedstrijd, show of evenement, georganiseerd onder auspiciën van Working Equitation Holland, geen juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de wedstrijdorganisatie, de deelnemers of derden.

Controleur Working Equitation Holland:
Een controleur van Working Equitation Holland bezoekt onaangekondigd WEH-wedstrijden. Hierbij kunnen controles worden uitgevoerd op de identiteit van het paard, de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten (o.a. protocollen, regelboek, trail- en speedtrailparcoursen, verzekeringsbewijs, bewijs goedkeuring WEH voor organiseren wedstrijd), en of hierin de gevraagde gegevens volgens de bepalingen van het regelboek zijn opgenomen. De functie van WEH-controleur kan niet worden gecombineerd met enige andere (official)functie tijdens eenzelfde wedstrijd.