header
 

Organiseren wedstrijden

In de afgelopen periode heeft het bestuur veel aanvragen ontvangen voor het organiseren van wedstrijden. Wedstrijden die niet door het bestuur van Working Equitation Holland worden georganiseerd maar door en voor leden van WEH. Een goede ontwikkeling, enerzijds spreekt hier een enorm enthousiasme vanuit de leden om een wedstrijd te kunnen en willen organiseren, anderzijds is het een prachtige gelegenheid voor de leden en niet-leden om deel te gaan nemen aan meer Working Equitation wedstrijden. Een ontwikkeling die het bestuur dan ook zeker toejuicht.

Het is voor de veiligheid en kwaliteit van een wedstrijd wel noodzakelijk een aantal spelregels op te stellen waaraan een wedstrijd dient te voldoen voor goedkeuring door WEH.
Leidend voor de door leden georganiseerde wedstrijden is het regelboek van Working Equitation Holland. Dit regelboek dient te worden gevolgd bij het organiseren van wedstrijden. Hierin zijn de filosofie, de wijze waarop een wedstrijd vormgegeven dient te worden en de reglementen verankerd. Het regelboek is hier te downloaden. Als een deelnemer vanaf het eerste moment vertrouwd wordt gemaakt met deze regelgeving dan is een eventuele doorstroom naar een andere rubriek of deelname op een andere locatie probleemloos mogelijk.
Het bestuur is van mening dat door het nemen van deze stap de sport Working Equitation binnen Nederland sneller kan groeien en is jullie op voorhand dankbaar voor al jullie inzet.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag een wedstrijd organiseren, download dan het regelboek en de Spelregels Organiseren Wedstrijd. Wil je een wedstrijd aanmelden? Dit kan via wedstrijdsecretariaat [at] workingequitationholland [dot] nl. In het regelboek staan tevens de Working Equitation dressuurproeven/-protocollen en een aantal voorbeelden van trails. De organisatie is verplicht de in het regelboek vermelde dressuurproeven te gebruiken. Mocht er een specifieke trail gewenst zijn dan kun je contact opnemen via wedstrijdsecretariaat [at] workingequitationholland [dot] nl voor een aangepast, specifiek parcours. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Wij hopen dat de wedstijdkalender voor 2015/2016 snel gevuld zal gaan worden met wedstrijden georganiseerd door leden voor leden. Gezamenlijk bepalen we de dichtheid van onze wedstrijdkalender.

Spelregels organiseren wedstrijden
Het is mogelijk om een 1-ster wedstrijd of 2-ster wedstrijd te organiseren. Klik op de betreffende link om de spelregels per wedstrijd te bekijken. Voor beide geldt dat het regelboek van Working Equitation Holland leidend is.
Download de spelregels (pdf)