header
 

Regelboek

Het WEH regelboek bevat een overzicht van alle regels die relevant zijn voor ruiters die willen deelnemen aan de Working Equitation wedstrijden die onder de vlag van Working Equitation Holland worden georganiseerd. Voor het opstellen van dit regelboek zijn de reglementen van de WAWE (World Association for Working Equitation) en de AWED (Arbeitskreis Working Equitation Deutschland) als uitgangspunt gebruikt. Op onderdelen zijn deze uitgangspunten aangevuld met voor Nederland op dit moment relevante aspecten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om binnen nader omschreven voorwaarden bitloos te starten.

Dit regelboek treedt op 1 november 2018 in werking. Eventuele wijzigingen in het regelboek zullen worden gemeld op deze website. Op deze website is ook altijd de meest actuele geldende versie van het regelboek te vinden.

Working Equitation is een veelzijdige discipline binnen de paardensport, gericht op het in stand houden van de tradities rondom het werken met paarden op het land. Working Equitation is ontstaan in Zuid Europa uit de tradities van het werken met runderen in onder andere Portugal, Frankrijk, Italië en Spanje. Inmiddels wordt er in de hele wereld Working Equitation gereden, de WAWE fungeert hierbij als overkoepelende organisatie.

Diervriendelijkheid staat binnen de Working Equitation hoog op de agenda. Uitgangspunt van Working Equitation Holland is dat de sport voor mens, paard en rund leuk moet zijn. In dit regelboek zijn daarom nadrukkelijk clausules opgenomen op basis waarvan de diervriendelijkheid gewaarborgd kan worden.

Zonder nadrukkelijke toestemming van Working Equitation Holland mag dit regelboek niet buiten WEH-verband gebruikt worden! Wil je het WEH-regelboek gebruiken voor een WE-wedstrijd die niet door Working Equitation Holland wordt georganiseerd? Neem dan eerst even contact op met Working Equitation Holland! Zo houden we overzichtelijk waar en wanneer WE-wedstrijden georganiseerd worden!

Klik hier om het regelboek versie 2018 (pdf) te openen.